You are currently browsing the tag archive for the ‘difusión’ tag.

Texto que describe la iniciativa en gallego.

Saray Li, A princesa do vento

Saray Li é unha nena de 7 anos e vive nas Illas Canarias, en Lanzarote. É unha princesa chinesa de Guangxi, unha princesa do vento. Malia a súa corta idade, Saray Li é unha loitadora. Leva dende 2010 pelexando contra un grave cancro, causado por un tumor cerebral. Demasiado para unha nena tan pequena, cun longo e duro proceso no que tivo que se enfrontar a situacións que non tiñan que ter sucedido, de ningunha das maneiras. Non hai razón que xustifique que algo así lle pase a unha nena.

Ista enfermidade fixo que tivera que pasar o último ano viaxando constantemente a Madrid para ser tratada, separándose de parte da súa familia, amigos e compañeiros da escola. Soportou case sen perde-lo sorriso operacións e duros tratamentos.

Os seus pais, Manoli e Beni, non se renderon. Nin se van render agora que semella que as cousas non resultaron como cabía esperar. Coma eles din, viaxaron até e fin do mundo para i-la buscar; e viaxarán de novo até onde faga falta para salva-la.

Agora Saray Li precisa terapias alternativas. E mesmo precisa o noso apoio, a todos os níveis. Todos podemos axudar; uns con aportacións económicas, outros con horas de dedicación, con información, con contactos. E de seguro que todos sacamos forzas para mandarlles apoio, cada uno como saiba ou como poda; todo conta e todo suma.

Para canalizar todas estas axudas, foi creado o blog https://laprincesadelviento.wordpress.com/

Solidariedade con Saray Li

Saray Li probablemente inicie agora unha nova vía de tratamentos, seguramente viaxando de novo fora de Lanzarote. A través deste blog poderemos todos seguir esta viaxe, estar informados de cómo vai e coñecer cales son as formas de axudar e apoiar que se nos vaian ocurrindo.

Xusto cando estaba preparando este blog, lin unha entrada no Twitter que dicía: “Vivir é amar, sofrir, loitar e vencer. Quen ama sofre; quen sofre loita; e quen loita, vence”. Non se podería expresar mellor. Saray Li ama e é amada. Sofreu, e moito; demasiado para a súa corta idade. Loita coma ninguén. E, coa nosa axuda, vai vencer. Saray Li é a nosa princesa do vento. Ímo-la acompañar nesta viaxe e nesta loita.

Todos podemos facer algo. Axúdasnos?

COMO PODEMOS COLABORAR

Aquí explicámoste as propostas que temos:

 • Donativos, aportacións económicas. Somos conscientes ca crise económica aféctanos a todos, mais calquera aportación, por pequena que sexa, suma. 1 só euro de cada un de nós pódese converter finalmente nunha suma considerable.
  As asociacións AFAIC e AFAC decidiron canalizar conxuntamente as doazóns á familia de Saray Li nun único número de conta e unha conta de PayPal. O obxectivo é axilizar os trámites e que sexan máis claros e efectivo.
  As doazóns pódense facer neste número de conta:
  AFAC La Caixa 2100 3268 99 2200115397
  Indicando:
  – Para Saray
  – Nome da familia
  – O voso enderezo electrónico.
  Tamén podedes facer o ingreso na conta de Paypal, un servidor seguro que pedirá os dados da tarxeta VISA, Mastercard ou calquera outra tarxeta de crédito, e o importe que ti decidiras irá a conta bancaria de AFAC.
  Entra na web de AFAC para facelo a través desta vía.
  Dende o 1 de xaneiro de 2011, AFAC foi declarada de utilidade pública, isto significa que, entre outras moitas cousas, as doazóns efectuadas dende ese ano son desgravables na declaración da renda do exercicio 2011.
 • Facebook. Podes deixar a túa testemuña, ideas, palabras de apoio, … no grupo creado na rede social Facebook: Grupo de axuda para o tratamento de Saray Li, A Princesa do Vento.
 • Podes mudar as túas imaxes de perfil no Facebook e Twitter e por as que te propoñemos. Así mostramos o noso apoio nas redes sociais. Tamén dispomos de banners para os teus blogs ou webs.
  Podes descargarte as imaxes de apoio no mesmo blog https://laprincesadelviento.wordpress.com.
Anuncios

Texto que describe la iniciativa en catalán.

Saray Li, la princesa del vent

Saray Li és una nena de 7 anys i viu a Lanzarote, a les Illes Canàries. És una princesa xinesa de Guangxi, una princesa del vent. Malgrat la seva joventut, Saray Li és una lluitadora. Fa un any, des de juliol de 2010, que lluita contra un càncer molt greu, causat per un tumor cerebral.  Massa per a una nena tan petita, amb un llarg i dur procés que l’han obligat a plantar cara a situacions que no havien d’haver succeït mai, de cap de les maneres. No hi ha cap raó que justifiqui que una cosa així li hagi de passar a un infant.

Aquesta malaltia l’ha obligada, a ella i als seus pares, a passar el darrer any viatjant constantment a Madrid per rebre tractament, separant-se de familiars, amics i companys d’escola. I ho ha suportat gairebé tot, operacions i durs tractaments, sense perdre el somriure.

Els seus pares, Manoli y Beni, no s’han rendit. Ni es rendiran ara que sembla que les coses no han resultat tal com s’esperaven. Ells ho diuen: van viatjar fins a la fi del món per anar a buscar-la i viatjaran de nou fins a on faci falta per salvar-la.

Ara, Saray Li necessita teràpies alternatives. I també necessita el nostre suport, a molts nivells.
Tots podem ajudar; uns amb aportacions econòmiques, d’altres dedicant-hi temps, amb informació, amb contactes… I segur que entre tots treiem força suficient per enviar-los suport, cadascú com sàpiga i pugui; tot compta i tot suma.

Per canalitzar tots aquests suports, hem creat el bloc  https://laprincesadelviento.wordpress.com/

SOLIDARITAT AMB SARAY LI

Saray Li probablement inicïi ara una nova via de tractaments, que l’obligarà a viatjar de nou fora de Lanzarote. A través d’aquest bloc podrem estar informats de com segueix el tractament i de com podem ajudar i donar suport, amb iniciatives que puguin anar sorgint.

Just quan estava preparant aquest bloc, he llegit una entrada a Twitter que deia: “Viure és estimar, patir, lluitar i véncer. Qui estima, pateix; qui pateix, lluita; qui lluita, guanya”. No es podia expressar millor. Saray Li estima i és estimada. Ha patit, i molt. Lluita com ningú. I amb la nostra ajuda ha de véncer.

Saray Li és la nostra Princesa del Vent. Anem a acompanyar-la en aquesta lluita.

Tots podem fer alguna cosa. Ens ajudes?

COM PODEM COL·LABORAR

Aquí t’expliquem les propostes que tenim:

 • Donatius, aportacions econòmiques. Som conscients que la crisi econòmica ens afecta a tots, però qualsevol aportació, per petita que sigui, suma. Només 1 euros de cadascú de nosaltres pot convertir-se finalment en una suma considerable.Les associacions AFAIC i AFAC han decidit canalitzar conjuntamente els donatius a la família de Saray Li en un sol número de compte i un compte de PayPal. L’objectiu és agilitzar els tràmits i que siguin més clars i efectius.Els donatius podeu fer-los a aquest número de compte:
  AFAC La Caixa 2100 3268 99 2200115397

  Indicant:
  – Per a Saray
  – Nom de la família
  – El vostre correu electrònicTambé podeu fer l’ingrés al compte de Paypal, un servidor segur que demanarà les dades de la tarjeta VISA, Mastercard o qualsevol altra tarjeta de crèdit, i l’import que tu hagis decidit anirà al compte bancari d’AFAC. Entra al web d’AFACper fer-ho a través d’aquesta via.Des de l’1 de gener de 2011, AFAC ha estat declarada d’utilitat pública,  la qual cosa significa que, entre moltes altres coses, els donatius efectuats des d’aquest any són desgravables en la propera campanya de la declaració de la renda.
 • Pots canviar les teves imatges de perfil a Facebook i Twitter i col·locar les que et proposem. Així mostrem el nostre suport a les xarxes socials. També disposem de banners per als teus blocs o webs. Pots descarregar-te les imatges de suport al mateix bloc https://laprincesadelviento.wordpress.com.

Este es el texto en inglés que podéis copiar para pegar en blogs, facebook, enviar a vuestros contactos…

SUPPORT SARAY LI

Princess of the Winds

Saray Li is a seven year old girl who lives in Lanzarote, one of the Spanish Canary Islands. She is a Chinese princess from GuangXi province, a Princess of the Winds. Despite being so young, she is a true fighter. She has been fighting a severe cancer caused by a brain tumour since 2010. Way too much for such a little girl to handle; she has had to endure situations throughout the long and difficult process that should never have happened. Why does something so awful have to hit a little girl?

Her illness has made her travel frequently to Madrid this past year in order to receive treatment. She has had to leave family, friends and schoolmates behind. She has endured operations and harsh procedures, seldom loosing her smile.

Her parents, Manoli and Beni, have not given up. Nor do they plan to, despite the fact that things have not turned out as well as they had expected. As they often say, they travelled to the other side of the world to meet her and will continue the journey to wherever a cure for her can be found.

Saray Li now needs alternative treatments. Her family also needs our help on many levels. We can all help; some economically through donations, others dedicating time to what they do best, or through information and networking. And we can all send supportive messages that will strengthen them. Each and every one of us, in any way we can…every little thing is important and adds up.

Saray Li will be following a completely new set of treatments now and will most likely have to travel far from home. It is through this blog that we will all be able to follow her journey, receive information on how she is doing and keep up to date with ways to help and support that may develop.

As I was setting this blog up, I read a post on Twitter, “To live is to love, suffer, fight and conquer. Whoever loves suffers; those who suffer fight; and if one fights, one will conquer”. These words define our action. Saray Li loves, and is loved. She has suffered tremendously, way too much for her age. She is a true fighter. With our help, she will win her battle.

Saray Li is our Princess of the Winds. Let´s join her on this journey, fight this battle along with her.

We can all help. Will you join us to help her?

HOW TO HELP

There are many ways to help Saray Li. We can all help in some way.

Here you have direct links to the proposals we have already established:

 • Donations, economical help.
 • Facebook group: you can send a message, share your thoughts…
 • Saray Li on your profile: show Saray Li your support on the diverse social networks.

Donations

Would you like to offer economical help so that Saray Li can receive treatments?

We are aware that the current monetary crisis affects us all, but any contribution however small, adds up. A single Euro from each one of us will make up quite a considerable amount in the end.

The AFAIC and AFAC associations have decided to converge all the donations to Saray Li’s family into a single bank account as well as through a Paypal account. We aim to make the process easy and clear to all.

Donations should include the following information:

 • For Saray Li
 • Your Family Name
 • Your e-mail address

To the following bank account number:

AFAC La Caixa 2100 3268 99 2200115397

Or through Paypal, a secure channel which will ask you for your VISA, Mastercard, or any other credit card information along with the total amount that you are willing to donate into our account. Visit the AFAC web page if you wish to do it this way.

More information in the Princess of the Winds  blog.

Este es el texto en euskera que se ha enviado a diferentes medios online escritos en esta lengua y a bloggers para que difundan el proyecto.

Saray Li-ri elkartasuna adierazteko mugimendua sare sozialen bidez

Saray Li Kanariar Irletan, Lanzaroten, bizi den neskato bat da. Guangxiko txinatar printsesa da bera, haizearen printsesa. Hain gaztea izanik, Saray Li borrokalari bat da ere. Buruko tumore batek sortutako minbizi larri baten aurka egiten dabil 2010etik. Gehiegizkoa ume hain txiki batentzat. Bide luze eta gogorra jasan du eta zentzugabekoak diren egoera asko jasan behar izan ditu. Ez dago arrazoirik ume bati horrelakorik gertatzea justifikatzen duenik.

Gaixotasun hau dela eta, azken urtea Madrilera behin eta berriro bidaiatzen eman du, bere familia, lagun eta ikastetxeko lagunengandik banatuta egon behar izan du. Tratamendu eta ebakuntza gogorrak jaso ditu, irribarrea galdu gabe.

Bere gurasoak, Manoli eta Beni, ez dute etsi eta ez dute etsiko. Gauzak ez dira espero bezala gertatu eta berriak ez dira onak, baina ez dute etsiko orain. Beraiek esaten duten moduan, munduko beste puntara joan ziren bere bila, eta berari laguntzeko berriro behar den lekuraino joango dira.

Orain Saray Lik terapia alternatiboak behar ditu. Tratamendu bide berri bat hasiko du orain, berriro Lanzarotetik kanpo bidaiatzen, seguruenik. Eta gure laguntza behar du ere, maila guztietan. Guztiok lagundu dezakegu; batzuk diruaren bidez, beste batzuk orduak ematen, informazioarekin, kontaktuekin. Eta ziur guztiok indarra ateratzen dugula laguntza eskeintzeko, norberak ahal duen moduan. Laguntza guztiek gehitu egiten dute.
Saray Li gure haizearen printsesa da. Bidai eta borroka honetan lagunduko diogu. Guztiok egin dezakegu zerbait. Lagunduko diguzu zuk ere?

Bloga eta sare sozialak

Ekimen guztiak bideratzeko blog bat sortu da: https://laprincesadelviento.wordpress.com

Blog honetaz aparte, sare sozialen bidez hainbat ekimen jarri dira martxan: diruaren biltzea, Facebook-eko talde bat eta sare sozial ezberdinetan profiletan elkartasuna adierazteko irudien zabaltzea.

Horrela, laguntzeko eta elkartasuna adierazteko modu ezberdinak zabaldu dira:

 • Dirua ematea: AFAC eta AFAIC elkarteek jaso den dirua modu egokiaz bideratuko dute. Kontu korronte zenbaki bat eta Paypal-eko kontu bat ere zabaldu da hau aurrera eramateko. Jasotzen den diruarekin burutzen diren behar edo tratamenduen berri blogaren bidez zabalduko dira.
 • Facebookeko taldea: mezu bat utz dezakezu elkartasuna adierazten
 • Saray Li zure profilean: erakutsi Saray Lirekiko elkartasuna sare sozialetan. Sare sozial ezberdinen profiletan elkartasuna adierazten duen irudia zabaldu dugu.

Sare sozialen balioa

Honelako ekimenek sare sozialek daukaten balioa frogatzen digute. Dagoeneko, baliabide hauen bidez, lau egun eskasetan milaka lagun mobilizatu egin dira, bai estatuan eta bai mundu mailan. Blogaren bidez kasua ezagutzera eman da eta milaka elkartasun mezu jaso dira.

Diruari dagokionez, azken hiru egunotan 1000 eurotako laguntza jaso da. Honekin, Saray Li-k orain hasitako lehenengo hilabeteko tratamendu homeopatikoari aurre egin ahal izango dute. Ekimena Euskal Herriko, Catalunyako eta Canariaseko adoptatzaile famili talde batek jarri zuen martxan. Batzuk sare sozialei esker ezagutu dute elkar eta ez dute inoiz ere pertsonalki elkar ikusi. Bi egun eskasetan martxan jarri dute dena eta internet erabiltzen ari dira kasuaren berri emateko eta proposamenak bideratzeko.

Sare sozialak izango dira dudarik gabe hurrengo hilabetetan ere ekimen honen protagonista eta arduradun. Oraingoan, hedabide eta baliabide tradizionalak atzera geratu dira.